Claushavn

Claushavn (grønl. navn Ilimanaq, der betyder forventningspladsen) ligger 30 km n. f. Christianshåb på v.siden af en halvø, der skyder ud fra fastlandet i Disko s. 531 Bugt. Stedet er mul. opkaldt efter en holl. skipper Klaes Pietersz Thorp, der 1719-32 årl. var i Disko Bugt.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 174, deraf 2 f. uden for G. (1965: 213, 1960: 254, 1951: 142).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1908, bygmester bøssemager Peter Siegstad. Bygn. er af træ m. trætag. Malet udvendig og indvendig. Der findes kirketårn m. 1 klokke. Kirkerummet har 90 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og stearinlys og opvarmes m. olieovn.

Kirkegården ligger 1 1/2 km uden for bygden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1947, 40 elever, der undervises af 3 lærere, deraf 1 m. da. lærereksamen og 1 m. kateketskoleuddannelse. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1958 m. Jakobshavn som hovedstation. Forsamlingshus opf. 1910 af selvejende institution, kommunal badeanstalt opf. 1958, kommunalt værksted opf. 1953. Brandkorps, 2 pumper.

Foreninger. Sportsforeningen »fpernaq (myggen), ungdomsforening, Blå Kors og pigespejderforening.

Gl. KGH butik opf. 1741, ny butik opf. 1959, lager opf. 1930, trankogeri opf. 1755, værksted opf. 1932, tørrehus opf. 1942, spækhus opf. 1950, fiskehus opf. 1928, hellefiskelager opf. 1929 og 1953. Anløbsbro, længde 4 m.

1968 var der i bygden 4 motorbåde under 5 brt. og 19 robåde med el. uden påhængsmotor.

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1965

1966

1967

Sæler

460

437

494

325

289

Hvaler

2

6

2

1

3

Ræve

20

30

7

7

11

Der finder også fiskeri sted ved bygden, 1968 indhandledes 27 t havkat, 15 t hellefisk og 12 t torsk (1967: 15 t havkat, 20 t hellefisk og 57 t torsk), og dette har større økon. betydning end fangsten. Desuden er der fiskere, der deltager i rejefiskeriet og indhandler enten i Christianshåb el. Jakobshavn.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 fiskerne og fangerne 41.000 kr. (1966: 92.000 kr., 1960: 71.000 kr.), der væsentlig stammer fra fiskeprodukter, nemlig 1967: 34.000 kr. (1966: 82.000 kr., 1960: 58.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden udgjorde 1967 124.000 kr. (1966: 221.000 kr., 1960: 97.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 518.000 kr. (1966: 475.000 kr., 1960: 290.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.