Ikamiut

Ikamiut (betyder formentlig de derhenne i nord) ligger ca. 35 km sv. f. Christianshåb på den nordøstl. ende af Ikamiut Ø.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 84, alle f. i G. (1965: 72, 1960: 64, 1951: 102). Der var 1965 15 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirkegården ligger ca. 500 m uden for bygden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skolekapel opf. 1949, 7 elever, der undervises af 1 læser. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1967. Kommunalt værksted opf. 1953.

KGH har butik, opf. 1890, udstedsbestyrerbolig opført samme år, fiskehus opf. 1932, materialehus opf. 1890. Pakhus opf. 1908.

Der fandtes 1968 2 motorbåde mellem 5 og 25 brt., 3 motorbåde under 5 brt. og 5 robåde med el. uden påhængsmotor.

Fangst (antal):

Sæler

Hvaler

Ræve

Rener

1953/54

233

6

48

1960/61

193

11

49

4

1964

1.212

10

33

35

1965

967

22

6

120

1966

576

25

21

86

1967

239

20

31

101

Desuden fanges der en del havkal.

Der finder også fiskeri sted ved bygden, og dette har større økon. betydning end fangsten. 1968 indhandledes 55 t havkat og 5 t torsk (1966: 43 t havkat og 33 t torsk). Desuden er der fiskere, der deltager i rejefiskeriet og indhandler til Christianshåb.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter udgjorde 1967 51.000 kr. (1966: 98.000 kr., 1960: 32.000 kr.), hvoraf fiskeprodukterne indbragte langt de største beløb, nemlig 1967: 48.000 kr. (1966: 77.000 kr., 1960: 23.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967 76.000 kr. (1966: 166.000 kr., 1960: 68.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 214.000 kr. (1966: 183.000 kr., 1960: 79.000 kr.).