Diskofjord

Diskofjord (grønl. Evqitsoq betyder uden snavs) ligger nv.f. Godhavn, ad søvejen i en afstand af 63 km, gen. Blæsedalen 45 km og gen. Laksebugten 41 km.

Pr. 31/12 1968 var der 83 indbyggere, alle født i G. (1965: 97, 1960: 94). 1965 var der 19 private husstande.

Skolekapel opf. 1957, 25 børn, der undervises af 1 læser (1968). Jordemoderbolig opf. 1964. Bygdetelestation, opret. 1966, med mulighed for forbindelse til Godhavn via Nipisat 1 à 2 gange om hverdagen. Kommunalt værksted, opret. 1957.

s. 565
(Foto). Vand- og ishentning pr. hundeslæde. Th. hvalfangernes gamle mandskabshus, tv. den tidligere landsfogedbolig. Godhavn 1939. (F.: Jette Bang).

Vand- og ishentning pr. hundeslæde. Th. hvalfangernes gamle mandskabshus, tv. den tidligere landsfogedbolig. Godhavn 1939. (F.: Jette Bang).

KGH: Fiskepakhus (opf. 1945). 1 fiskekutter på 15 brt., 5 motorbåde under 5 brt. og et antal robåde med el. uden påhængsmotor (1968).

Det vigtigste erhverv er fangst, men også fiskeri af havkat spiller en rolle. 1968 blev således indhandlet 155 t og i 1967 151 t.

Fangst (stk.):

Sæler

Marsvin

Andre hvaler

Hvalros

Havkale

Rener

Ræve

1952/53

565

10

2

6

592

47

1960/61

534

364

71

1964

866

5

42

62

1965

537

14

8

2

98

79

1966

593

2

6

11

55

1967

429

11

2

1

112

18

77

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 63.000 kr. (1966: 58.000 kr., 1960: 54.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 66.000 kr. (1966: 89.000 kr., s. 566 1960: 19.000 kr.). KGH kontor med pakhus (tidl. udliggerbolig, opf. 1931). Butik opf. 1957. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 215.000 kr. (1966: 179.000 kr., 1960: 113.000 kr.).

Kronprinsens Ejland og Skansen, tidl. bygder, nedlagt henh. 1968 og 1966. I de to bygder var der 1965 henh. 77 indbyggere (15 husstande) og 29 indbyggere (5 husstande). Beboerne flyttede ved nedlæggelsen fortrinsvis til Godhavn, Christianshåb, Jakobshavn og Egedesminde.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

I Kronprinsens Ejland er begr. grønlandspionéren Carl Dalager, † 1799.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.