Hunde Ejland

Hunde Ejland (grønl. navn Kitsigsuarssuit = de ejendommelige (øer) i vest) ligger på en lille ø 21 km nv. f. Egedesminde.

Pr. 31/12 1968 var indbyggerantallet 157, alle f. i G. (1965: 166, 1960: 167 og 1951: 176). 1965 var der 27 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1928 og indv. 9/10 s.å. Bygn. er af træ og har vindfang og fritstående klokketårn m. 1 klokke. Taget er belagt m. træspåner. Kirken er malet rød udvendig og blågrå indvendig. Kirkerummet har 110 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved olieovn. – Kirkebogen føres i Egedesminde.

Kirkegården ligger 600 m fra kirken. Der findes ingen ældre kgde i bygden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1966. I 1967/68 undervistes 32 elever af 1 kateketskoleuddannet lærer og 1 læser. I bygden udøves politimyndigheden af en kommunefoged.

Bygdetelestation opret. 1957. Kommunalt værksted.

Foreninger: Idrætsforeningen »Mingoq« (betyder vandkalv).

KGH-butik og -kontor opf. 1910. Fiskehus opf. 1954. Spækhus opf. 1948.

Der findes 3 motorbåde ml. 5 og 20 brt., 5 under 5 brt. og 16 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1960

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

312

318

76

162

312

118

18

Der fiskes endv. lidt havkat samt rejer, de sidste indhandles udelukkende ved fabriksanlæggene i byerne.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

398

777

559

405

593

321

Marsvin

7

23

23

68

45

28

Øvrige hvaler

19

18

53

77

71

86

Havkale

45

291

182

149

18

11

Rener

7

6

24

Desuden blev 1952/53 skudt 5 hvalrosser.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte fiskerne og fangerne 1967: 47.000 kr., deraf 37.000 kr. for fiskeprodukter (1966: 107.000 kr., deraf 103.000 kr. for fiskeprodukter og 1960: 93.000 kr., hvoraf 83.000 kr. for fiskeprodukter).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 131.000 kr. (1966: 326.000 kr. og 1960: 237.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 329.000 kr. (1966: 312.000 kr. og 1960: 230.000 kr.).