Akúnâq

Akúnâq (betyder en mellemstation) ligger 23 km nø. f. Egedesminde.

Pr. 31/12 1968 var indbyggerantallet 216, deraf 4 f. uden for G. (1965: 228, 1960: 201, 1951: 183). 1965 var der 38 private husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1908 og indv. 4/10 s.å. Den er opf. af træ, har vindfang og fritstående klokketårn m. 1 klokke. Taget er belagt m. tagpap. Bygn. er malet rød udvendig og grå indvendig. Kirkerummet har 100 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved kulkakkelovn. – Kirkebogen føres i Egedesminde.

Kirkegården ligger 500 m fra kirken og anlagdes 1967. Der findes ingen gl. kgde i bygden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1951. I skoleåret 1967/68 undervistes 37 elever af 2 lærere m. da. seminarieuddannelse s. 521 og 1 med kateketskoleuddannelse. På skolen findes badeanstalt. Jordemoderbolig. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Kommunalt værksted, forsamlingshus, opf. 1958, bygdetelestation opret. 1963. Elværk til forsyning af off. institutioner.

KGH-butik opf. 1951, 2 fiskehuse opf. henh. 1943 og 1948.

Der findes 2 motorbåde ml. 5 og 20 brt., 13 under 5 brt. og 15 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (i tons):

1950

1960

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

421

364

201

345

562

318

163

Herudover fiskes havkat, indhandling 1968 94 t (1967: 74 t) og laks, indhandling 1968 13 t (1967: 13 t).

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

578

367

779

806

349

203

Marsvin

21

14

16

4

15

Øvrige hvaler

39

27

14

12

20

Havkale

108

54

Endv. blev 1967 nedlagt 51 rener og 9 ræve.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte fiskerne og fangerne 1967: 181.000 kr. (1966: 297.000 kr. og 1960: 123.000 kr.). Af indhandlingsbeløbene stammede 1967 177.000 kr. (1966: 286.000 kr. og 1960: 115.000 kr.) fra fiskeprodukter.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 406.000 kr. (1966: 666.000 kr. og 1960: 300.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 595.000 kr. (1966: 568.000 kr. og 1960: 305.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.