Igpik

En del af bygderne i Nanortalik kom. er ganske små, under 25 indbyggere. Nedennævnte 9 bygder kan karakteriseres ved, at deres primære erhvervsgrundlag er fåreavl, mens fiskeri og fangst for de fleste kun har sekundær betydning. Der haves kun ufuldstændige oplysninger om fåreholdet på flere af stederne og om fangstens størrelse.

Igpik (betyder brinken) 18 km ø. f. Sydprøven på ø.siden af øen Ûnartoq (betyder det som er hedt). Indbyggere pr. 31/12 1968: 10, alle f. i G. (1965: 11, 1960: 14, 1951: 21). 1966 var der 2 fåreholdere m. tilsammen godt 100 får. Sv. f. bygden er der 3 varme kilder, der har været kendt i alt fald fra nordbotiden. Vandtilførslen til kilderne er dog meget ringe. Den største er 8 m i diameter og ca. 40 cm dyb. Vandets temperatur ligger på ca. 36–37°.