Qagdlumiut

En del af bygderne i Nanortalik kom. er ganske små, under 25 indbyggere. Nedennævnte 9 bygder kan karakteriseres ved, at deres primære erhvervsgrundlag er fåreavl, mens fiskeri og fangst for de fleste kun har sekundær betydning. Der haves kun ufuldstændige oplysninger om fåreholdet på flere af stederne og om fangstens størrelse.

Qagdlumiut (betyder øjenbrynsboerne) ligger 30 km n.f. Sydprøven på v.siden af Agdluitsoq Fjord i en bugt nær bunden af fjorden. Indbyggere pr. 31/12 1968: 23, alle f. i G. (1965: 25, 1960: 25, 1951: 36). 1966 var der 8 fåreholdere m. i alt ca. 1500 får.