Kangerdluarssorujuk

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Kangerdluarssorujuk (betyder den sølle ejendommelige fjord) ligger i den inderste del af fjorden af sa. navn, knap 20 km ø. f. Julianehåb. Her er en fåreholder (2 personer, begge f. uden for G.), der er tilflyttet 1966, og som dengang havde godt 500 får.