Qaersutsiaq

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Qaersutsiaq (betyder den halvstore klippe) ligger i fjorden Torssukátak ca. 25 km i luftlinie, men næsten dobbelt så langt ad søvejen sø. f. Julianehåb. Indbyggere pr. 31/12 1968: 11, alle f. i G. (1965: 12, 1960: 18, 1955: 10). 1966 var der på stedet 4 fåreholdere m. i alt godt 600 får.