Kangerdlugssuaq

Kangerdlugssuaq (betyder den store fjord) ligger ca. 400 km nø. f. Angmagssalik lidt n. f. Aputitêq. 1932 anlagde Ejnar Mikkelsen rejsehuse, og området var beboet 1935/36, hvor nogle grønl. fangere overvintrede m. særdeles godt fangstresultat. Der oprettedes en vejrmeldingsstation (ill. s. 67), og 1947 udflyttede ca. 25 grønlændere til området. Vejrmeldestationen trak grønlænderne til sig, og fangstudbyttet blev for ringe til, at beboerne kunne eksistere af det. Bopladsen blev derfor foreløbig nedlagt. Fra 1966 er stedet igen blevet benyttet som fangstplads om vinteren. Sommeren 1966 sejlede således et antal familier fra Angmagssalik og fra bygder i kommunen – ca. 60 personer i alt – til området med et af KGH’s skibe. De medbragte motorbåde og robåde, kajakker, slæder og hunde og slog sig ned i de huse, der tidl. var opf. m. midlertidige besøg for øje. En fanger skulle undervise børnene. 1967 blev familierne hentet og havde da opnået særdeles gode fangstresultater. Også 1967/68 overvintrede nogle familier på stedet, ligeledes m. stort fangstudbytte. 1968 rejste 24 personer dertil. 3 familier kom fra Kûngmiut, 1 fra Sermiligâk og en fanger fra Tiniteqilâq. Fangsten de to første vintre var følgende:

(antal)

1966/67

1967/68

Isbjørne

38

52

Narhvaler

62

7

Hvalrosser

2

1966/67

1967/68

Remmesæler,

klapmydser og

grønlandssæler

ca. 75

ca. 100

Ringsæler

ca. 2000

ca. 1500