Nûgâlik

Nûgâlik (betyder den der er forsynet med næs), ligger knap 300 km nø. f. Angmagssalik. Er ligeledes fangstplads, hvor fangerfamilierne opholder sig for et år ad gangen. 1968 var der 23 personer, alle f. i G., el. 4 familier, hvoraf 1 kom fra Kap Dan, 3 fra Kûngmiut.

s. 627