Kap Tobin

Kap Tobin – grønl. Ûnarteq (Ûnartoq) betyder det som er hedt (på gr. af varme kilder) ligger ca. 7 km sø. f. Scoresbysund på n.siden af Scoresby Sunds munding.

Årets middeltemperatur ÷ 7,5°. Koldeste måned marts med middeltemperatur på ÷ 17°, varmeste måned aug. med middeltemperatur på 2,8° (1961-65). Nedbør 1967: 407 mm (1966: 362 mm). Største nedbør febr. med 78 mm (1966: dec. m. 98 mm), mindste nedbør juni med 2 mm (1966: sept. m. 4 mm).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 59, deraf 32 f. uden for G. (1965: 68, 1960: 69, 1951: 66), Antal husstande 1965: 19.

Skole opf. 1965. 12 elever, der undervises af en lærer med da. lærereksamen. Telestation opret. 1948, opr. i Scoresbysund, hvor en station blev opret. allr. 1927. Drives for ICAO. Foruden teletjeneste vejrtjeneste m. radiosonde (16 ansatte). Har eget elektricitetsværk.

Seismisk station opf. 1933. Vandværk, hvor havvand omdannes til ferskvand. Der findes ingen butik. Beboerne må foretage deres indkøb i Scoresbysund.

Det vigtigste erhverv for de få grønl. familier er fangst, ganske særligt sælfangst. Det skønnes, at der fanges 4-600 sæler årl. foruden enkelte hvaler, hvalrosser og isbjørne.

Indhandlingen af fangstprodukterne sker i Scoresbysund.