Kap Hope

Kap Hope – grønl. Iqterajivit = Iqdlukasît (betyder de sølle huse) ligger ca. 10 km v. f. Scoresbysund by nær s.spidsen af halvøen ml. Rosenvinges Bugt og Hurry Vig.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 112, deraf 1 f. uden for G. (1965: 111, 1960: 106, 1951: 97). Antal husstande 1965: 19.

Skolekapel opf. 1950. 30 elever (1967) undervises af en lærer, der har gennemgået 2-årigt lærerkursus. Ungdomshus opf. 1965/66 væsentlig for private midler og for en stor del bygget af befolkningen selv. I ungdomshuset er høvlebænke og værktøj, bordtennis, køkken m.v. Det anvendes af befolkningen til bygning af kajakker og fremstilling af fangstredskaber, til filmsforevisning og som alm. samlingssted.

Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

I bygden bor kun fangerfamilier, der væsentligst driver sælfangst og i mindre omfang bjørneog rævefangst. Fangsten skønnes at ligge på ml. 1500 og 2500 sæler om året. KGH har et spækhus, opf. 1938.

KGH’s køb af fangstprodukter udgjorde 1967 189.000 kr. (1966: 70.000 kr.). KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967 168.000 kr. (1966: 187.000 kr.).

KGH-butik. KGH’s samlede omsætning 1967: 200.000 kr. (1966: 134.000 kr.).

s. 640