Kulusuk

Kulusuk flyveplads blev anlagt 1958 samtidig med radarstationen af sa. navn og 10 km fra denne. Den er bygget for amer. regning til betjening af fly m. nødvendige forsyninger og mandskab til opførelsen af radarstationen, se ndf. Landingsbanen er sen. blevet udvidet til også at kunne benyttes til civil flyvning, og flyvepladsen blev herefter overtaget af Statens Luftfartsvæsen. Efter at der de første år var blevet gennemført lejlighedsvise flyvninger for civile passagerer ml. Kulusuk og Søndre Strømfjord, påbegyndtes fra juli 1966 regelmæssig flyvning ml. de to flyvepladser (1970 1 á 2 gange mdl.), og der blev etableret primitive indkvarteringsmuligheder for transitpassagerer i Kulusuk. Fra flyvepladsen til Angmagssalik by er der i luftlinie ca. 20 km. Om sommeren sejler man til byen fra flyvepladsen, mens man om vinteren må rejse dertil med hundeslæde ad en betydelig længere og vanskelig farbar rute. Pr. 31/12 1968 var der 14 personer på stedet, alle født uden for G.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.