Bebyggelser uden for kommunen

Qutdleq (betyder den øverste) loranstation, der drives af fyr- og vagervæsenet, er opret. 1958/59 på en lille klippeø Djævleøen, ikke langt fra Kap Cort Adelaer. Personalet er på omkr. 20, enkelte har familie med, så i alt er der 27 personer (1968), alle f. uden for G. Stationen er vanskelig at besejle, og personalet har s. 628 under sin mindst 1-årige tjeneste ingen mulighed for på fridage at tage væk fra stationen.

Tingmiarmiut (betyder fuglepladsbeboerne). Vejrstation opret. 1948, drives for ICAO. Stationen ligger på 62° 32’ nordl. br., 42° 08’ vestl. længde, ca. 430 km sv. f. Angmagssalik på øen Uvtoriutit (vestgrønl. Uvdlorsiutit) ved s.siden af indløbet til Tingmiarmiut Fjord. Stedet kan normalt besejles fra medio juli til medio september. Årets middeltemperatur ÷ 0,8°, koldeste måned januar m. middeltemperatur ÷ 5,9°, varmeste måned august m. middeltemperatur 6,1° (1961-65). Nedbør 1967: 1.251 mm (1966 1.131 mm). Største nedbør 1967 i jan. m. 327 mm (1966: sept. m. 307 mm), mindste nedbør i aug. m. 29 mm (1966: juni m. 10 mm).

Juli 1967 nedbrændte sender- og kraftstation. Genopbygning har fundet sted. Stationens bemanding er på 7-8, alle f. uden for G.

Kulusuk radarstation, der ligger på øen af sa. navn, er en amer. station, om hvis opret. der med hjemmel i traktaten om Natoforsvaret er truffet aftale mellem den amer. og da. regering. Opførelsen af stationen fandt sted 1957/58.

Aputitêq (betyder det snerige sted). Vejrstation opret. 1949, drives for ICAO. Lå opr. ved Kangerdlugssuaq. Ligger ca. 400 km nø. f. Angmagssalik på en lille lav ø lidt s. f. mundingen af Kangerdlugssuaq. Årets middeltemperatur ÷ 4,2°, koldeste måned marts med middeltemperatur ÷ 10°, varmeste måneder er juli og august med middeltemperatur 2,4° (1961-65). Nedbør 1967 692 mm (1966: 389 mm). Største nedbør i nov. m. 194 mm (1966 i juni m. 65 mm, sept. m. 63 mm og marts m. 62 mm), laveste nedbør i juli m. 2 mm (1966 i okt. m. 8 mm). Bemandingen på stationen er på 7-8 personer, alle f. uden for G.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.