Narssarssuâraq

Også i Narssaq kom. er der ligesom i Nanortalik og Julianehåb kommuner en del ganske små bygder – 7 i alt ud over de under Qagssiarssuk nævnte – m. under 25 indbyggere, der alle har fåreavl som hovederhverv, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Oplysninger om fiskeri og fangst og om fåreholdets størrelse er mangelfulde.

Narssarssuâraq (betyder den lille (mindre) store slette) ligger i nærheden af det 1955 nedlagte udsted Niaqornaq på n.siden af fjorden Sermiliks munding 13 km nv. f. Narssaq. Indbyggere pr. 31/12 1968: 4, alle f. i G. (1965: 5, 1960: 5, 1955: 7). 1965 var der 2 familier, der drev fåreavl, og som 1966 havde 475 får.