Eqaluit ilua

Også i Narssaq kom. er der ligesom i Nanortalik og Julianehåb kommuner en del ganske små bygder – 7 i alt ud over de under Qagssiarssuk nævnte – m. under 25 indbyggere, der alle har fåreavl som hovederhverv, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Oplysninger om fiskeri og fangst og om fåreholdets størrelse er mangelfulde.

Eqaluit ilua (betyder bunden af Laksefjord) ligger ca. 25 km n. f. Narssaq i en vig på n.siden af fjorden Sermilik. Indbyggere pr. 31/12 1968: 8, alle f. i G. (1965: 11, 1960: 12). 1965 var der 2 familier, der drev fåreavl m. en bestand 1966 på ca. 1300 får.