Niaqornârssuk

Niaqornârssuk (betyder det aparte hovedlignende) ligger knap 30 km øsø. f. Kangâtsiaq på en landtange på Arfersiorfik Fjords n.side. Fjorden er isfri året rundt, og fiskeri er derfor mulig også i vinterperioden.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 292, deraf 4 f. uden for G. (1965: 275, 1960: 245 og 1951: 140). 1965: 42 husstande. Niaqornârssuk og Agto er de eneste bygder i kom. m. stigende befolkningstal.

Skolekapel opf. 1931. I skoleåret 1967/68 blev 71 elever undervist af 2 lærere m. da. seminarieuddannelse, 1 m. kateketskoleuddannelse og 1 læser. Forsamlingshus opf. 1966, hvor der kan fremvises film. Jordemoderbolig opf. 1959. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bade- og vaskehus opf. 1969. Kommunalt værksted opf. 1960. Mindre tankanlæg. Bygdetelestation anl. 1958. Bygdeelværk.

Fiskepakhus opf. 1948. 1968 fandtes 6 motorbåde under 5 brt. og 25 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1960

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

248

483

320

326

403

224

85

Herudover indhandles lidt angmagssatter og nogle år havkat, 1968 således 111 t. Endv. kan om vinteren fanges hellefisk, der pr. slæde kan transporteres til Egedesminde.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

384

477

577

426

572

131

Ræve

85

93

68

56

31

98

Rener

4

81

94

142

249

Desuden skydes enkelte hvaler.

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 92.000 kr. (1966: 182.000 kr. og 1960: 145.000 kr.), hovedsagelig for fiskeprodukter, nemlig 1967: 78.000 kr. (1966: 152.000 kr. og 1960: 121.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 232.000 kr. (1966: 466.000 kr. og 1960: 368.000 kr.).

KGH-butik opf. 1939.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 547.000 kr. (1966: 537.000 kr. og 1960: 396.000 kr.).