Niaqornat

Niaqornat (betyder de hovedformede) 64 km vest f. Umanak på n.siden af Nûgssuaq Halvø.

31/12 1968 var der 92 indbyggere, alle f.i G. (1965: 100, 1960: 117, 1951: 99). 1965 var der 19 husstande.

Skolekapel opf. 1947. 1967/68 undervistes 16 elever af en timelærer. Privatejet jordemoderbolig opf. 1953. Bygdetelestation opf. 1962. Kommunalt fællesværksted opf. 1962. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Fiskehus opf. 1948, 2 spækhuse opf. henh. 1872 og 1911.

Der findes 5 motorbåde under 5 brt. samt 8 robåde med el. uden påhængsmotor.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

360

489

772

629

495

187

Hvaler

20

87

2

11

12

14

Havkale (hajer)

576

2.321

1.153

1.047

1.356

873

Desuden fanges enkelte hvalrosser, ræve og rener.

Af fiskeprodukter blev der 1968 indhandlet 86 t hajkød, 1520 hajskind og 2 t hellefisk, 1967 634 hajskind og 6 t hellefisk.

s. 579

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte fiskerne og fangerne 1967: 29.000 kr., deraf for fiskeprodukter 15.000 kr. (1966: 33.000 kr. og 1960: 59.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 44.000 kr. (1966: 64.000 kr. og 1960: 64.000 kr.).

KGH butik opf. 1839.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 214.000 kr. (1966: 186.000 kr. og 1960: 132.000 kr.).