Qaersut

Qaersut (betyder de nøgne klipper) ligger 21 km v. f. Umanak på Nûgssuaq Halvøs n.kyst.

Pr. 31/12 1968 var der 266 indbyggere, deraf 1 f. uden for G. (1965: 260, 1960: 211 og 1951: 137). 1965 var befolkningen fordelt på 40 husstande.

Skolekapel opf. 1911. Skole opf. 1965. 1967/68 undervistes 66 elever af 1 lærer m. da. seminarieuddannelse og 1 kateketskoleuddannet lærer. Jordemoderbolig opf. 1964. Bygdetelestation opret. 1968. Kommunalt værksted opf. 1961. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

I bygden findes 13 motorbåde under 5 brt. og 12 både med el. uden påhængsmotor.

Fisketørrehus opf. 1951. Diverse spækhuse, hvoraf 1 opf. 1877 og 1 1879.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

846

1.183

1.291

1.809

2.378

510

Hvaler

10

144

17

36

27

Havkale (hajer)

610

1.466

1.414

816

928

1.051

Desuden fanges enkelte hvalrosser, ræve og rener.

Af fiskeprodukter indhandledes 1968 98 tons hajkød, 1885 hajskind, 32 t hellefisk (1967: 1.010 hajskind, 76 t hellefisk og 2 t havkat).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 84.000 kr., deraf fiskeprodukter 50.000 kr. (1966: 165.000 kr., deraf fangstprodukter 117.000 kr. og 1960: 48.000 kr., deraf fangstprodukter 30.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 134.000 kr. (1966: 357.000 kr., 1960: 83.000 kr.).

KGH butik opf. 1903, udv. 1961. Diverse pakhuse, hvoraf 1 opf. 1879 (tørvemurshus) og 1 opf. 1898.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 501.000 kr. (1966: 460.000 kr., 1960: 172.000 kr.).