Qagssiarssuk

Qagssiarssuk (betyder den aparte, smalmundede bugt) m. de nærliggende småpladser Ivssormiut (betyder beboerne af tørvestedet), Ingnerûlalik (betyder forsynet med gule blomster), Qordlortoq (betyder vandfaldet), Qíngua (betyder dens bund) og Tasiussaq (betyder den indsølignende bugt) ligger 44 km nø. f. Narssaq over for Narssarssuaq flyveplads i den inderste del af Skovfjord (Tunugdliarfik), der begynder ved Narssaq. Stedet er det gl. Brattahlíð.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 152, heraf 2 f. uden for G. (1965: 158, 1960: 154, 1951: 127). 1965 var der 26 husstande.

Skolekapel m. særskilt skolelokale, opf. 1936, hvortil hører skolehjem til 10 børn, opf. 1962. 1968 38 elever, der undervistes af 1 lærer m. da. og 1 m. grønl. seminarieuddannelse. Jordemoderbolig opf. 1960. Kommunalt værksted opf. 1958. Forsamlingshus opf. 1966. Bygdetelestation opret. 1965 m. Narssarssuaq som moderstation.

Fåreavl er langt det vigtigste erhverv i bygden, indhandlingen sker hovedsagelig til slagteriet i Narssaq, foruden at lam og får sælges til private. 1966 var der 32 fåreholdere m. i alt 12.000 får. Fangsten spiller kun en lille rolle.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1965

1966

1967

Sæler

2

12

71

6

45

Ræve

96

120

32

130

109

s. 419
(Foto). Kunstig vanding ved Igaliko. (F.: B. Vienberg).

Kunstig vanding ved Igaliko. (F.: B. Vienberg).

KGH’s indhandling på stedet omfatter udelukkende fangstprodukter og udgjorde 1967 5.000 kr. (1966: 4.000 kr., 1960: 1.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 7.000 kr. (1966: 5.000 kr., 1960: 3.000 kr.). KGH har depotbutik opf. 1960. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 513.000 kr. (1966: 536.000 kr., 1960: 240.000 kr.).