Søndre Igaliko

Også i Narssaq kom. er der ligesom i Nanortalik og Julianehåb kommuner en del ganske små bygder – 7 i alt ud over de under Qagssiarssuk nævnte – m. under 25 indbyggere, der alle har fåreavl som hovederhverv, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Oplysninger om fiskeri og fangst og om fåreholdets størrelse er mangelfulde.

Søndre Igaliko ligger inderst inde i en ø.gående gren af Igaliko Fjord knap 50 km nø. f. Julianehåb. Indbyggere pr. 31/12 1968: 24, deraf 1 f. uden for G. (1965: 38, 1960: 28, 1951: 12). 1965 var der 6 familier, der drev fåreavl, og som 1966 havde ca. 2.400 får. Skolekapel indv. 1967, men hidtil kun anvendt til gudstjeneste da der ikke er nogen lærer. 6 elever fra bygden er 1968 undervist i Igaliko, hvor de har boet på elevhjemmet.