Qanisartût

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Qanisartût (betyder boplads, hvor der er telte m. høje læmure) ligger på s.siden af Igaliko Fjord godt 30 km ø.f. Julianehåb. Som en undtagelse ligger fåreholderens hus ikke ved kysten, men ca. 1 km inde i landet ved en sø. Indbyggere pr. 31/12 1968: 5, alle f. i G. (1965: 3, 1960: 9, 1951: 7). 1966 var der 1 fåreholder m. ca. 900 får.