Tasiluk

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Tasiluk (betyder den sølle sø) ligger på fastlandet n. f. Kangeq Ø ca. 10 km ø.f. Julianehåb. Indbyggere pr. 31/12 1968: 8, heraf 3 f. uden for G. (1965: 7, 1960: 7, 1955: 6). 1966 var der 3 fåreholdere m. knap 2300 får.