Qeqertarssuâraq

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Qeqertarssuâraq (betyder den lille storø) ligger på ø.siden af en ganske lille, lav ø ca. 8 km n. f. Qagssimiut. Indbyggere pr. 31/12 1968: 5, alle f. i G. (1965: 7, 1960: 38, 1951: 55).