Sarqamiut

Ligesom i Nanortalik kom. findes der i Ju ianehåb kom. en del ganske små bygder – 1968 i alt 14 – m. hver højst 10-15 indbyggere. Deres vigtigste erhverv er fåreavl, medens fangst og fiskeri spiller en underordnet rolle. Der haves ikke oplysninger om fåreholdets størrelse i alle bygder, og ligeledes er oplysningerne om fangsten ufuldstændige. På ikke så få steder er det færinger el. danske, der har slået sig ned som fåreholdere. Fåreavl synes i modsætning til fangst og fiskeri at have interesse for en del tilflyttere.

Sarqamiut (betyder de, der bor på solsiden) ligger på fastlandskysten ved mundingen af Sermitsialik Fjord ca. 17 km v. f. Qagssimiut. Indbyggere pr. 31/12 1968: 11, heraf 1 f. uden for G. (1965: 14, 1960: 27, 1951: 17).