Qernertuarssuit

Qernertuarssuit (betyder de specielle sorte (fjelde)) ligger nø. f. Angmagssalik på en lille, men stærkt kuperet ø ud for fjorden Tasiussaq på ø.siden af Angmagssalik Ø ved foden af nogle meget høje, stejle og forrevne fjelde. Afstand ad søvejen 35 km.

Indbyggere pr. 31/12 1968 20, alle f. i G. (1965: 24, 1960: 43, 1951: 29). 1965 var der 4 husstande.

4 børn undervises af en læser. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Det vigtigste erhverv er sælfangst. Der fandtes 1967 3 motorbåde under 5 brt.

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

354

578

207

198

136

167

Isbjørne

1

4

1

2

Hertil kommer en smule fangst af blå- og hvidræve.

KGH’s køb af fangstprodukter indbragte 1967 fangerne 6.000 kr. (1966: 3.000 kr., 1960: 4.000 kr.).

s. 624

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 6.000 kr. (1966: 6.000 kr., 1960: 8.000 kr.).

KGH depot opf. 1959. KGH’s varesalg i 1967: 27.000 kr. (1966: 25.000 kr., 1960: 18.000 kr.).