Kap Dan

Kap Dan, der kaldes Kulusuk af beboerne, ligger ø. f. Angmagssalik på n.siden af Kulusuk Ø ikke langt fra flyvepladsen Kulusuk (se s. 627) og ad søvejen 30 km fra Angmagssalik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 398, deraf 6 f. uden for G. (1965: 389, 1960: 258, 1951: 218). Antal private husstande 1965: 58.

Siden beg. af 1960’erne er næsten hele bygden blevet saneret, da befolkningens boliger var dårligt byggede og slet vedligeholdt. Hovedparten af de nye huse blev opf. i forlængelse af den gl. bebyggelse, idet man samtidig etablerede et nyt havneanlæg m. skonnertbro 1-1 1/2 km fra den gl. havn. 1960-69 er opf. i alt omkr. 60 boliger til befolkningen, der siden 1951 er næsten fordoblet, bl. a. som følge af tilflytning fra Skjoldungen.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1924 af træ. Taget er belagt m. tagpap; der findes vindfang og tårn m. spir, 1 klokke. Bygn. er malet rød udvendig og grå indvendig. Kirkerummet har 80 siddepladser, oplyses ved elektricitet og opvarmes ved olieovn. – Kirkebogen føres i Angmagssalik.

Der findes ingen kgd. i Kap Dan, men begravelser foretages spredt i bygden ml. husene.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skolen, opf. 1966, ligger ved den nye bebyggelse. Der er 88 elever, der undervises af 2 lærere med da. lærereksamen, 2 kateketskoleuddannede lærere, 1 børnehavelærerinde og 1 læser. Jordemoderbolig opf. 1955. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Kommunalt tømrerværksted opf. 1966. Bygdetelestation opret. 1965. Elværk, der forsyner institutionerne, opf. 1967. Pumpehus ligeledes opf. 1967.

Det vigtigste erhverv er fangst, men siden slutn. af 50’erne har fiskeriet også fået nogen, omend vekslende betydning. Saltehus opf. 1957, nyt 1966. Der findes 9 motorbåde under 5 brt. og 6 robåde.

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

Sæler

1.219

1.355

1.318

1.080

1.200

Isbjørne

1

7

8

4

1

Desuden drives lidt fangst på narhval og hvidhval og jagt på blå- og hvidræve.

Indhandling af torsk (tons):

1958

27

1959

37

1960

90

1961

215

1962

190

1963

76

1964

51

1965

35

1966

134

1967

95

1968

66

1969

107

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte 1967 erhververne 76.000 kr. (1966: 73.000 kr., 1960: 56.000 kr.), hvert af årene med omtrent lige meget for fangst- og fiskeprodukter.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 104.000 kr. (1966: 102.000 kr., 1960: 83.000 kr.).

KGH-butik opf. 1951. Selvbetjeningsbutik indr. 1967 og pakhus opf. sa. år. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 717.000 kr. (1966: 763.000 kr., 1960: 257.000 kr.).

Foruden indkomster fra fangst og fiskeri får indbyggerne indkomster ved salg af husflidsarbejder og kunsthåndværk, som først for alvor har fået økon. betydning fra beg. af 1960’erne.

Da bygningen af den amer. radarstation og af flyvepladsen påbegyndtes 1967 m. både amer. og da. arbejdskraft, ændredes befolkningens vilkår på afgørende vis. Befolkningen, der hidtil havde ernæret sig ved fangst og en smule fiskeri og levet en primitiv fangertilværelse, fik ved anlæggelsen af flyvepladsen civilisationen tæt ind på livet med både de fordele og de s. 625 ulemper, det medfører. Bygden er blevet et naturligt udflugtsmål for de passagerer, der rejser til og fra G. via Kulusuk, og dette har bl.a. medført gode muligheder for afsætning af kunsthåndværk. For at undgå, at de lette afsætningsmuligheder skulle medføre, at kvaliteten af kunsthåndværket blev forringet, har foreningen »Grønlandsk Kunst og Husflid« på forsk. vis støttet de fangere, der udførte husflidsarbejde og kunsthåndværk, og søgt at få dem interesseret i at opretholde en kvalitetsmæssig tilfredsstillende standard. Foreningen har bl.a. skaffet fangerne bedre værktøj, sammen med KGH hjulpet med til at organisere salget og sørget for import af råmaterialer – hvaltand, fedtsten og træ – da der ikke har kunnet skaffes tilstrækkeligt fra distriktet.