Rodebay

Rodebay Navnet er af holl. opr., formentlig Roo Bay, der betyder hvilebugt. Det grønl. navn er Oqaitsut, der betyder skarvene. Bygden ligger n. f. Jakobshavn, over land 23 km, over Bredebugt 15 km fra byen, på et næs ml. Disko Bugt og Rodebay Bugt. Det blev opret. som udsted 1877, men har været beboet langt tidligere.

Indbyggere pr. 31/12 1968 171, heraf i f. uden for G. (1965: 197, 1960: 170, 1951: 125). Husstande i 1965: 29.

Skolekapel opf. 1957, 30 elever, der undervises af 1 lærer m. da. lærereksamen og 1 lærer m. kateketskoleuddannelse. Forsamlingshus opf. 1923-26, blev indtil 1957 anv. som skolekapel, benyttes også som fritidsklub. Kommunalt værksted. Kulhus og bødkerværksted opf. 1907. Bygdetelestation opret. 1967. Vandforsyning sker ved kommunal vandbåd, der henter vandet i en nærliggende elv. Brandkorps, 1 pumpe. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

KGH har fiskehus m. renseperron opf. 1947, fisketørrehus opf. 1941, saltehus opf. 1943, spækhus opf. 1926.

Der fandtes 1968 8 motorbåde under 5 brt. og 12 robåde med el. uden påhængsmotor.

s. 544

Indhandling af fisk (tons):

Torsk

Hellefisk

Havkat

Øvrige fiskeprodukter

1950

103

57

1967

10

32

10

35

1968

2

45

17

60

Fiskerne kan også indhandle i Jakobshavn.

Fangst (antal):

Sæler

Marsvin

Øvrige hvaler

Havkale

Ræve

1953/54

629

1

8

659

35

1960/61

438

2

705

18

1964

973

4

205

33

1965

586

8

5

105

8

1966

428

7

2

106

31

1967

259

5

5

205

5

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 erhververne 32.000 kr., deraf fiskeprodukter 23.000 kr. (1966: 35.000 kr., 1960: 71.000 kr.). Dertil kommer indtægterne ved indhandling i Jakobshavn.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967 177.000 kr. (1966: 103.000 kr., 1960: 174.000 kr.).

KGH’s handelskontor og lager opf. 1898, tidl. bestyrerbolig. KGH har butik, opf. 1921-24. 2 pakhuse, hvoraf det ene er opf. 1894, det andet flyttet fra den nedlagte bygd Atå 1961.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen var 1967 347.000 kr. (1966: 310.000 kr., 1960: 193.000 kr.).