Qeqertaq

Qeqertaq (betyder øen) ligger i luftlinie ca. 90 km n. f. Jakobshavn på s.spidsen af en ø af sa. navn, midt i bugten Tasiussaq, som her skærer sig ind i Nûgssuaq Halvøs s.side.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 85, alle f. i G. (1965: 82, 1960: 83, 1951: 97). 1965 var der 17 private husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Qeqertaq hører til Qutdligssat præstegæld, og præsten i Qutdligssat besøger stedet. Der er skolekapel, opf. 1928, m. 40 siddepladser.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

I skolekapellet undervises 8 elever af en læser. Kommunalt værksted. Vandbrønd. Bygdetelestation opf. 1967. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Fiskehus opf. 1945/46. Spækhus opf. 1893.

Der var 1968 i motorbåd under 5 brt. og 13 robåde med el. uden påhængsmotor.

Fangst (antal):

Sæler

Hvaler

Havkale

Ræve

Rener

1953/54

845

1

679

18

2

1960/61

630

585

33

1964

702

1

38

28

2

1965

638

5

22

18

1966

687

71

21

5

1967

475

2

274

7

Fiskeriet har ikke stor betydning, men der indhandles sandsynligvis af nogle af fiskerne i Jakobshavn. 1968 indhandledes i Qeqertaq 47 t fisk, deraf 37 t havkat (1967: 26 t, deraf 22 t havkat).

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 erhververne 19.000 kr. (1966: 31.000 kr., 1960: 22.000 kr.), deraf for 13.000 kr. fangstprodukter.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden udgjorde 1967: 29.000 kr. (1966: 49.000 kr., 1960: 76.000 kr.).

s. 545
(Foto). Bygden Sarqaq. (F.: Chr. Vibe 1969).

Bygden Sarqaq. (F.: Chr. Vibe 1969).

KGH har butik og pakhus, opf. 1963, til dels af materialer fra bygninger i Atâ.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen var 1967 174.000 kr. (1966: 161.000 kr., 1960: 101.000 kr.).