Sârdloq

Sârdloq (betyder den tyndslidte) ligger 29 km s. f. Julianehåb, på den sydvestl. spids af en lille ø midt i skærgården, s. f. mundingen af Kangerdluarssorujuk.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 116, alle f. i G. (1965: 128, 1960: 130, 1951: 115). 1965 var der 48 husstande.

Skolekapel opf. 1877, 33 elever i 1968, der undervistes af en læser m. efterskoleuddannelse. Bygdetelestation opret. 1960. Kommunalt værksted. Kommunal ophalerbedding. Politimyndigheden varetages af en kommunefoged. De vigtigste erhverv i bygden er torskefiskeri og nogen sælfangst. Anløbsbro anl. 1961. KGH har spækhus og 2 fiskehuse. Bestyrerbolig opf. 1853.

1968 var der i bygden 2 motorbåde ml. 5 og 10 brt., 4 motorbåde under 5 brt. og 36 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

290

462

372

398

442

490

Herudover indhandles lidt havkat (1968: 6 tons, 1967: 10 tons) og laks (1968: 2 t, 1967: 4 t) og af øvr. fisk 1968: 18 t, 1967: 14 t.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

414

202

92

93

139

125

Ræve

15

7

2

2

10

13

Et enkelt år (1966) blev der fanget 5 marsvin.

Salg af fiske- og fangstprodukter til KGH indbragte 1967: 156.000 kr. (1966: 187.000 kr., 1960: 123.000 kr.). Af indhandlingsbeløbene tegnede fiskeprodukterne sig for 93-96%.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 299.000 kr. (1966: 243.000 kr., 1960: 200.000 kr.).

KGH har butik m. en omsætning 1967 på 394.000 kr. (1966: 333.000 kr., 1960: 261.000 kr.).