Eqalugârssuit

Eqalugârssuit (betyder de store, ejendommelige laks) ligger på en ø 22 km sø. f. Julianehåb.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 157, alle f. i G. (1965: 196, 1960: 184, 1951: 165). 1965 var der i bygden 36 husstande.

Skolekapel opf. 1938, 35 elever 1968, der undervistes af en kateketskoleuddannet lærer. Forsamlingshus. Bygdetelestation opret. 1963. Kommunalt værksted m. ophalerbedding. Brandkorps. Politimyndigheden varetages af en kommunefoged.

Brohoved anl. 1964, længde 6 m. KGH har fiskehus. Det vigtigste erhverv i bygden er torskefiskeri, desuden er der lidt fåreavl og fangst.

s. 402

Der fandtes i bygden 1968 1 motorbåd ml. 5 og 10 brt., 1 motorbåd under 5 brt. og 27 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KG H (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

153

380

376

427

497

475

Derudover indhandles lidt havkat (1968: 2 t, 1967: 10 t) og laks (1968: 1 t, 1967: 8 t) og af øvr. fisk 1968: 14 t, 1967: 25 t.

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

180

115

67

78

109

46

Ræve

9

14

10

11

17

11

Et enkelt år (1960/61) er fanget en hval og 1966 2 havkale.

1966 var der i bygden 6 fåreavlere m. i alt ca. 500 får. KGH’s køb af grønl. produkter indbragte 1967 222.000 kr. (1966: 236.000 kr., 1960: 186.000 kr.). 96-98% af indhandlingsbeløbet stammer fra fiskeprodukter. Fåreavlsprodukterne indhandles næsten alle til slagteriet i Narssaq el. sælges til private.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 296.000 kr. (1966: 279.000 kr., 1960: 345.000 kr.).

KGH har butik, og omsætningen inden for butikshandelen var 1967: 443.000 kr. (1966: 413.000 kr., 1960: 416.000 kr.).