Sarfánguaq

Sarfánguaq (betyder det lille strømsted) ligger 43 km (over land 68 km) s. f. Holsteinsborg i bunden af Amerdloq Fjord.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 135, alle f. i G. (1965: 140, 1960: 169, 1951: 147), 26 husstande 1965.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1927. Bygn. er af træ og har vindfang. Taget er belagt m. tagpap. Spir og fritstående klokketårn, 1 klokke. Kirken er malet rød udvendig og grå indvendig. Kirkerummet har 90 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og levende lys, opvarmes ved olieovn. – Kirkebogen føres i Holsteinsborg.

Den smukke, indhegnede kirkegård ligger 500 m fra kirken. Der er ingen ældre kgde, men der ligger flere grave spredt i bygden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1948, 27 elever, der undervises af en kateketskoleuddannet lærer. Fødselshjælperskebolig opf. 1957. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1957. Kommunalt værksted opf. 1954.

3 fiskehuse opf. 1922, 1944 og 1949. Fiskeribro, længde 15 m.

s. 497

1968 var der i bygden 2 motorbåde ml. 5 og 20 brt., 6 motorbåde under 5 brt. og 15 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling til KGH (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

223

228

185

250

192

96

Desuden indhandles havkat, hellefisk og laks, i 1968 henh. 23, 164 og 3 tons (1967: 14, 71 og 19 t).

Fangst (antal):

Sæler

Marsvin

Havkale

Ræve

Rener

1953/54

137

9

52

76

60

1960/61

124

2

83

40

151

1964

193

73

236

1965

223

13

23

297

1966

108

6

175

1967

18

18

376

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 fiskerne og fangerne 182.000 kr. (1966: 274.000 kr., 1960: 122.000 kr.), hvoraf fangstprodukterne udgør en meget lille del, 1967 ca. 1 %.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967 244.000 kr. (1966: 343.000 kr., 1960: 253.000 kr.).

KGH har butik opf. 1854, samt tidl. oliekogeri ombygget til butik 1964.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen udgjorde 1967 438.000 kr. (1966: 436.000 kr., 1960: 302.000 kr.).