Itivdleq

Itivdleq (betyder lavningen) ligger 49 km s. f. Holsteinsborg på den sydvestl. side af en ret lille ø, umiddelbart n. f. Itivdleq Fjords munding. Bygden lå opr. på øen, der afgrænser Itivdleqs havn mod v. ca. 1 km v. f. bygdens nuv. beliggenhed. Stedet, hvor bygden nu er beliggende, kaldtes opr. Itivnínguaq.

Indbyggere pr. 31/12 1968 176, deraf 1 f. uden for G. (1965: 191, 1960: 246, 1951: 189). 34 husstande 1965.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken stod opr. i det gl. Thule (Dundas), hvor den rejstes for midler tilvejebragt ved, at polareskimoerne indsamlede ræveskind og narhval- og hvalrostænder, som de gratis afleverede til Knud Rasmussens forvalter i Thule, samt med støtte fra Den grønl. Kirkesag. Indv. 18/5 1930, arkt. E. Rosenstand og F. Galatius. 1962 flyttedes kirken til Itivdleq, hvor den genindviedes 30/10 s.å. Bygn. er af træ m. højt saddeltag, beklædt m. spån, og våbenhus. 1 klokke. Kirken er malet rød udvendig m. hvide vinduer, vindskeder, hjørnebrædder og dørfyldning. Indvendig er kirken malet grå, alterparti af gule mursten. Kirkerummet har 120 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og opvarmes ved oliecalorifere (1969). – Kirkebogen føres i Holsteinsborg.

Den nuv. kirkegård ligger ca. 500 m fra kirken. Den gl. kgd. ligger i det gl. Itivdleq og blev opgivet ved flytning til den nuv. bygd (se ovf.).

Den gl. kirke, opf. 1933, anvendes nu bl.a. som ungdomsklub.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1952/53, m. badeindretning, 45 elever, der undervises af 1 lærer m. da. seminarieuddannelse og 2 kateketskoleuddannede lærere. Fødselshjælperskebolig opf. 1954 m. konsultationsværelse s. 496 og en sengeplads til patient. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1956. Brandkorps, 2 pumper. Foreninger: Idrætsforeningen »Amaroq« (ulven), husmoderforeningen, Blå Kors.

Forsamlingshus, der er opf. af materialer fra kirken på det opr. udsted Itivdleq.

Saltehus opf. 1921. Fiskehuse opf. 1949 og sen. udv. flere gange. Skonnertbro, længde 24 m.

1968 fandtes i bygden 2 motorbåde ml. 5 og 10 brt., 7 motorbåde under 5 brt. og 12 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling til KGH (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

282

78

212

370

365

52

Desuden indhandles havkat, hellefisk og laks, 1968 henh. 53 t, 4 t og 5 t (1967: 28 t, 12 t og 11 t).

Fangst (antal):

Sæler

Marsvin

Andre hvaler

Hvalros

Ræve

Rener

1953/54

431

34

14

1

61

1960/61

493

7

7

28

4

1963/64

206

28

8

1

65

176

1965/66

571

9

2

57

103

1966

560

30

2

2

55

89

1967

304

45

13

32

24

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 fiskerne og fangerne 177.000 kr. (1966: 195.000 kr., 1960: 190.000 kr.), hvoraf kun ca. 10 % stammer fra fangstprodukterne.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 265.000 kr. (1966: 356.000 kr., 1960: 504.000 kr.).

KGH har butik opf. 1933. Kommunalt værksted opf. 1954 m. bedding til motorbåde. Pakhus opf. 1848, gæstehus opf. 1960.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen udgjorde 1967 542.000 kr. (1966: 472.000 kr., 1960: 399.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

På en teltplads er fundet 2 eksemplarer af en afstøbning af en sachsisk »brødredaler« 1624.

Litt.: Tidsskr. Grønland. 1958. 7 f.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.