Sarqaq

Sarqaq (betyder solsiden, d.v.s. fri horisont mod syd) ligger ca. 100 km i luftlinie nv. f. Jakobshavn på s.siden af Nûgssuak Halvø ud til Vaigat. Bygden blev grl. 1755 som kolonien Ritenbenk, der 1781 flyttedes. I beg. af 1800t. var udstedet ubeboet, men blev fra o. 1840 beboet i vinterperioden og siden 1860’erne har der været helårsbeboelse på stedet. (Ill. s. ovf.).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 234, deraf 6 f. uden for G. (1965: 271, 1960: 253, 1951: 213). Der var 1965 46 private husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Sarqaq hører under Qutdligssat præstegæld.

Kirken er opf. 1909 og indv. 3/9 s.å. Den er opf. af træ og har højt saddeltag, beklædt m. spån. Våbenhuset er markeret ved forsætning i taget. Over våbenhuset er der et lille klokketårn m. pyramidetag, 1 klokke. Langs tagryggen en hvidmalet, gennembrudt mønkam. Der er to vinduesfag i hver langside. Kirken er malet gul. Kirkerummet har 75 siddepladser, oplyses ved elektricitet og opvarmes ved kakkelovn. – Kirkebogen føres i Qutdligssat. (Ill. s. 555).

Kirkegården ligger nø. f. kirken i en smuk dalsænkning og er indhegnet af hvide pæle m. røde spidser og 2 rækker ståltråd. Denne hegning påtænkes afløst af et stengærde i forb. m. en udvidelse af kgden.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1960, 43 elever, der undervises af 2 lærere m. da. lærereksamen og 1 m. grønl. s. 546 lærereksamen. Elværk opf. 1965, der forsyner bl.a. skolen, kirken, butikken, handelskontoret og lærerboligerne m. elektricitet. Forsamlingshus opf. 1928. I forsamlingshuset er indr. kiosk, som drives af forsamlingshusforeningen, samt biograf. Bødkerværksted flyttet fra Ritenbenk 1960. Kommunalt værksted opf. 1954. Bygdetelestation opret. 1950. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdebrandkorps, 2 pumper. Sommervandledning, der i sommertiden forsyner bygden m. vand fra en nærliggende elv.

3 spækhuse opf. henh. 1860, 1893 og 1922.

Der var 1968 i bygden 4 motorbåde ml. 5 og 25 brt., 2 motorbåde under 5 brt. og 14 robåde med el. uden påhængsmotor.

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

3.104

2.595

4.855

3.791

2.586

1.469

Hvaler

2

36

25

34

24

71

Havkale

224

400

151

299

330

Desuden drives lidt jagt på ræve og søfugle.

Fiskeriet har begrænset betydning, men der fiskes sandsynligvis også til anlæggene i Jakobshavn. 1968 indhandledes 52 t havkat (1967: 46 t) i Sarqaq.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 erhververne 22.000 kr., deraf for 12.000 kr. fiskeprodukter. (1966: 62.000 kr., 1960: 28.000 kr., begge år næsten udelukkende fangstprodukter).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden udgjorde 1967 30.000 kr. (1966: 97.000 kr., 1960: 5.000 kr.).

KGH har butik opf. 1952. 2 pakhuse.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 515.000 kr. (1966: 452.000 kr., 1960: 357.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

kirkegården i det nu forladte Atâ er begr. stedets første bestyrer Niels Chr. Gundel, † 1891, der ledede udstedet i 39 år.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.