Sâtut

Sâtut (betyder fladeøerne) ligger 26 km nø. f. Umanak på det nordvestl. hjørne af den største af Sãtut-øerne.

Pr. 31/12 1968: 274 indbyggere, deraf 3 f. uden for G. (1965: 280, 1960: 239 og 1951: 211). 1965 fandtes 45 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken opførtes 1927 som skolekapel, indv. 16/10 s.å. Efter ombygning indv. til kirke 25/9 1966. Bygmester: tømrer Rasmus Nielsen, Umanak, assisteret af kateket Apollo Tobiassen. Kirken, der er af træ, har våbenhus, taget er beklædt m. tagpap. Fritstående klokketårn m. 1 klokke. Bygn. er malet rød udvendig og grå indvendig. Kirkerummet har ca. 165 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved 2 olieovne. – Kirkebogen føres i Umanak.

Den nuv. kirkegård ligger 1 km s. f. kirken, anl. 1959-60. Desuden har bygden 2 gl. kgde, hvoraf den sidste blev opgivet 1960.

På den ældste kgd. er begr. udstedsbestyreren Andreas Hendriksen, på den sidst opgivne kgd. er bl.a. begr. jordemoderen Birgitte Mathiassen, g. m. den kendte fanger Karl Mathiassen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

2 skoler opf. 1960 og 1963. 1967/68 undervistes 66 elever af 2 lærere m. da. seminarieuddannelse og 1 lærer m. grønl. seminarieuddannelse. Jordemoderbolig opf. 1958. Elværk opf. 1965 til forsyning af de off. institutioner. Bygdetelestation opret. 1968. GTO-indkvarteringslejr opf. 1950-55. Kommunalt værksted opf. 1958. Brandstation opf. 1965.

1968 fandtes 3 motorbåde under 5 brt. og 24 både med el. uden påhængsmotor.

Hellefiskesalteri opf. 1956. Diverse spækhuse, hvoraf 1 opf. 1871.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

869

903

2.463

1.357

2.258

554

Hvaler

5

1

3

27

23

17

Havkale (hajer)

2.694

1.457

1.220

785

1.024

1.616

Desuden drives der jagt på ræve.

Af fisk indhandledes 1968: 107 t hajkød, 97 t hellefisk og 748 hajskind (1967: 148 t hellefisk og 2 t torsk og 1.046 hajskind).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 97.000 kr., deraf fiskeprodukter 78.000 kr. (1966: 169.000 kr., hvilket år indtægterne ved fangstproduktionen var størst, nemlig 97.000 kr. og 1960: 85.000 kr., hvilket år det var fiskeprodukterne, der indbragte mest, nemlig 59.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 250.000 kr. (1966: 436.000 kr. og 1960: 177.000 kr.).

KGH-butik opf. 1922, omb. 1964. Lager til butik opf. 1878. Diverse pakhuse, hvoraf 1 opf. 1878 og 1 opf. 1899.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 514.000 kr. (1966: 446.000 kr. og 1960: 291.000 kr.).