Uvkusigssat

Uvkusigssat (betyder vegstenene, efter vegstensforekomster i nærheden) ligger 53 km n. f. Umanak på Uvkusigssat Halvøs v.side.

s. 581

31/12 1968 boede der 153 personer, deraf 1 f. uden for G. (1965: 148, 1960: 115, 1951: 62). 1965 var der 23 husstande.

Skolekapel opf. 1928. 1967/68: 37 elever, der undervistes af 1 kateketskoleuddannet lærer. Privatejet jordemoderbolig opf. 1950, omb. 1960. Kommunalt værksted opf. 1962. Privat elværk til bolig. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1968.

Der findes 1 båd mellem 5 og 20 brt., 5 både under 5 brt. og 9 både med el. uden påhængsmotor.

Hellefiskesalteri opf. 1956. Diverse spækhuse, hvoraf 1 opf. 1867.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

439

629

752

512

955

292

Vågehvaler

7

17

16

25

Andre hvaler

1

1

7

14

19

9

Ræve

11

13

4

2

5

11

Af fisk indhandledes 1968: 59 t hajkød, 1.351 hajskind og 43 t hellefisk (1967: 484 hajskind og 76 t hellefisk).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 52.000 kr. (1966: 79.000 kr. og 1960: 34.000 kr.). 1967 og 1966 var indtægterne ved salg af fiskeprodukter størst, 1967: 41.000 kr. og 1966 50.000 kr. 1960 indbragte fangst- og fiskeprodukter det samme.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 104.000 kr. (1966: 221.000 kr. og 1960: 62.000 kr.).

KGH-butik opf. 1907, udv. 1965. KGH’s omsætning inden for butikshandelen var 1967: 317.000 kr. (1966: 293.000 kr. og 1960: 96.000 kr.).

Igdlorssuit (betyder de mange (store) huse) ligger i en afstand af 86 km nv. f. Umanak på ø.siden af øen Ubekendt Ejland.

Pr. 31/12 1968 var der 144 indbyggere, alle f. i G. (1965: 131, 1960: 127, 1951: 125). 1965 fandtes 26 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken. Efter at den gl. kirke var blevet nedrevet, opførtes den nuv. kirke 1923, indv. 13/9 s.å. Bygn. er af træ og har våbenhus, spåntag og klokkehætte, 1 klokke. Kirken er malet rød udvendig og grå og grøn indvendig. Kirkerummet har ca. 135 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved en olieovn. – Kirkebogen føres i Umanak.

Kirkegården, anl. 1909 og udv. 1946, ligger ca. 400 m ø.f. kirken på bakken. Den gl. kgd. blev opgivet 1909.

På den gl. kgd. er bl.a. begr. læseren og prædikanten Martin Mørch.

På den nuv. kgd. er bl.a. begr. udliggeren Karl Nielsen og hustru Najagtâraq, kateketen Moses Hendriksen, udstedbestyreren og landsrådsmedlemmet Kristian Johansen, samt storfangeren Jens Ottosen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1940. 1967/68: 33 elever, der undervistes af 1 læser. Jordemoderbolig opf. 1959. Bygdetelestation opret. 1964. Kommunalt værksted opf. 1965. Kommunalt forsamlingshus opf. 1932. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Foreninger: Fodboldklubben »Isúngaq« (betyder kjoven).

Der findes 12 motorbåde under 5 brt. og 15 både med el. uden påhængsmotor.

Fiskesalteri opf. 1964/65.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.632

1.927

2.018

1.822

2.511

1.797

Hvaler

13

2

16

15

17

Ræve

2

7

27

6

21

24

Havkale(hajer).

1.554

3.360

2.634

2.200

1.844

3.257

s. 582

Af fisk indhandledes 1968 83 t hajkød, 1.036 hajskind og 2 t hellefisk (1967: 1.121 hajskind og 6 t hellefisk).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 74.000 kr. (1966: 81.000 kr. og 1960: 54.000 kr.). Indtægterne ved salg af fangstprodukter var alle årene størst, 1967 62.000 kr.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 70.000 kr. (1966: 180.000 kr. og 1960: 94.000 kr.).

KGH-butik opf. 1919. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 281.000 kr. (1966: 268.000 kr., 1960: 117.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

I den tidl. boplads Karrat ca. 40 km nnø. f. Igdlorssuit fandtes 1888 2 gennemborede døjt fra Holland 1720 og Zeeland 1748.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Litt.: Grønland. 1958.2.