Skjoldungen

Skjoldungen, nedlagt bygd, ca. 300 km sv. f. Angmagssalik. Området ved Skjoldungen blev 1938 befolket af 150 angmagssalikere og har periodevis været et godt fangststed. 1958/59 saneredes alle boliger p. gr. af deres ringe standard, og nye byggedes. Men 1962 anmodede befolkningen som følge af de nu ringe fangstmuligheder om, at der blev skabt mulighed for, at de kunne flytte til områder med bedre erhvervsmuligheder. I de flg. par år blev der bygget boliger i bl.a. Kûngmiut og Kap Dan, og hele befolkningen fraflyttede stedet.