Umîvik

Umîvik (betyder stedet, hvor man trækker båden på land) ligger på n.siden af Gyldenløve Fjords munding sv. f. Angmagssalik ad søvejen godt 200 km derfra. Stedet er ikke regelmæssigt beboet hele året, men benyttes især som fangstplads i vinterhalvåret. Pr. 31/12 1968 boede der 21 personer på stedet, alle f. i G. (1966: 19, 1965: 19 (3 familier), 1960: 28).

Fangstprodukterne anvendes i stor udstrækning af fangerne selv og deres familier. Den resterende del sejles n.på og indhandles. 1967 blev der fanget godt 600 sæler og 5 bjørne, 1960 ca. 900 sæler og 1 bjørn. 1 læser underviser børnene.