Søndre Upernavik

Søndre Upernavik ligger på sv.siden af øen Qeqertaussaq 84 km s. f. Upernavik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 126, alle f. i G. (1965: 138, 1960: 127, 1951: 114). 25 husstande 1965.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1917 af træ m. vindfang og tårn m. spir. Taget er belagt m. træspån. Bygn. er malet rød udvendig og lys indvendig. Kirkerummet har 100 siddepladser, oplyses ved petroleumslamper og stearinlys og opvarmes ved kulkakkelovn.

Kirkegården ligger n. f. kirken. Der findes ingen ældre kgde.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skolen er opf. 1928. 1968 blev 28 elever undervist af 1 lærer m. grønl. lærereksamen. Jordemoderbolig opf. 1962. Bygdetelestation opret. 1962. Kommunefoged. Kommunalt værksted opf. 1963 og mødehus 1966.

Foreninger. Mødehusforening, fangerforening, Blå Kors og sportsforening.

s. 593

Spækhus opf. 1934. Der findes 1 motorbåd under 5 brt. og 10 robåde.

Fangs t (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.004

1.903

1.629

1.196

1.830

894

Hvaler

5

1

5

2

Ræve

5

9

12

19

7

23

Havkale (hajer)

84

36

68

57

10

Foruden fangsten finder der en smule fiskeri af havkat sted. 1968 indhandledes 16 t havkat (1967: 3 t). KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte 1967 fangerne og fiskerne 50.000 kr. (1966: 74.000 kr., 1960: 45.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 51.000 kr. (1966: 142.000 kr., 1960: 98.000 kr.).

KGH-butik opf. 1912. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 303.000 kr. (1966: 250.000 kr., 1960: 118.000 kr.).