Tasiussaq

Tasiussaq (betyder den indsølignende bugt) ligger ad søvejen 30 km ø. f. Nanortalik på ø.siden af Tasermiut Fjord og på n.siden af indsejlingen til Tasiussaq Fjord.

Indbyggere pr. 31/12 1968 120 (1965: 135, 1960: 135, 1951: 87). 1965 var der 26 husstande.

Skolekapel opf. 1942, 22 elever, der undervises af 1 lærer m. grønl. seminarieuddannelse. Kommunalt værksted opf. 1961, forsamlingshus, VHF-antennehus opf. 1966. Bygdetelestation opret. 1968. Politimyndigheden varetages af en kommunefoged.

KGH har fiskehus. 1968 var der i bygden 1 båd ml. 5 og 20 brt., 3 motorbåde under 5 brt. og 18 robåde med el. uden påhængsmotor.

Det vigtigste erhverv er torskefiskeri. Der er desuden lidt fangst og fåreavl.

Indhandling af fisk (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

118

107

94

81

112

179

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

106

32

80

42

52

70

Ræve

44

130

40

23

30

63

s. 384

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte 1967 38.000 kr. (1966: 24.000 kr., 1960: 82.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 81.000 kr. (1966: 66.000 kr., 1960: 226.000 kr.).

KGH har butik opf. 1959. Omsætning inden for butikshandelen 1967 256.000 kr. (1966: 219.000 kr., 1960: 229.000 kr.).