Tiniteqilâq

Tiniteqilâq (betyder sundet, der løber tørt ved lavvande) ligger på sv.pynten af en halvø af sa. navn, tæt nv. f. Angmagssalik Ø. Afstand til Angmagssalik ad søvejen 45 km.

Indbyggere pr. 31/12 1968 202, deraf 2 f. uden for G. (1965: 193, 1960: 154, 1951: 113). 1965 var der 31 husstande.

Skolekapel opf. 1950. 45 elever, der undervises af en lærer m. da. lærereksamen og en læser (1968). Jordemoderbolig opf. 1960. Bygdetelestation 1965. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Det vigtigste erhverv er sælfangst. Saltehus opf. 1957. Der er 3 motorbåde under 5 brt. (1967).

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1965 (1/4-31/12)

1966

1967

Sæler

1419

1089

382

1193

1160

Isbjørne

1

5

8

Hertil kommer lidt fangst af narhval og hvidhval, hvalrosser, blå- og hvidræve og havkale.

Foruden fangst finder der lidt torskefiskeri sted. 1968 indhandledes 61 t (1967: 110 t).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte 1967 erhververne 128.000 kr. (1966: 93.000 kr., 1960: 41.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967 126.000 kr. (1966: 167.000 kr., 1960: 79.000 kr.).

KGH butik opf. 1957. KGH’s omsætning inden for butikshandelen var 1967 363.000 kr. (1966: 269.000 kr., 1960: 107.000 kr.).