Isortoq

Isortoq (betyder det uklare (vand)) ligger ad søvejen 80 km v. f. Angmagssalik på en ø på n.siden af bugten Ugssugtussoq.

Indbyggere pr. 31/12 1968 137, alle f. i G. (1965: 136, 1960: 121, 1951: 70). 1965 var der 19 husstande.

Skolekapel opf. 1964. 38 elever, der undervises af en kateketskoleuddannet lærer (1968). Jordemoderbolig opf. 1958. Bygdetelestation opret. 1960. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

Det vigtigste erhverv er fangst, især sælfangst.

Saltehus opf. 1957.

Der findes 9 motorbåde under 5 brt. (1967).

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

810

2243

1024

1061

772

1336

Isbjørne

5

6

10

2

3

3

s. 622

KGH’s køb af fangstprodukter indbragte fangerne 137.000 kr. 1967 (1966: 114.000 kr., 1960: 50.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 152.000 kr. (1966: 239.000 kr., 1960: 95.000 kr.).

KGH butik opf. 1957. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967 342.000 kr. (1966: 278.000 kr., 1960: 95.000 kr.).