Bøur sogn

(Bø sogn). Egen kommune. Udgør vestl. del af Vágar og grænser mod øst op til Sørvágur og Miðvágur sogn. V.for ligger Mykinesfjørður. Langs Sørvágsfjørður er kysten jævnt skrånende, men fra Akranes, ml. Bøur og Gásadalur, og v.på bliver kysten stejlere og mere utilgængelig. Denne kystform fortsætter langs hele n.kysten, kun afbrudt af en strækning ved s. 319 s. 320 Víkar, hvor man finder »møl« (rullestensstrand). Det indre af området er opfyldt af høje, forrevne fjelde og U-formede, botnlignende dale, der skærer sig ind ml. fjeldene. I dalene samler vandløbene sig til større åer, og i hver af dalene Vatnadalur og Hvilvtkinnabotnur findes en sø. Halvdelen af det store Fjallavatn og myren n. f. dette ligger i so. Man kan i kystlandet fra Akranes og videre mod v. og n. iagttage overgangen ml. nedre og mellemste basaltserie m. de mellemliggende lag af kul, som enkelte steder er blevet brudt til lokalt brug, og tuf-agglomerat (se s. 11). På fjeldet n.for Tjørndalur finder man en særlig udformning af de på øerne alm. basaltgange. Her står et par basaltgange frem i landskabet som høje, fritstående mure (»jatnagarðar«), medens de omkringliggende basaltlag er borteroderet. V. f. Brekkuá i Gásadalur ligger en moræne, der præger dalsidens overflade. De to bygder Bøur og Gásadalur ligger i s.vendte dale. Husene er i begge samlet i en klynge.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).
(Foto). Bygden Bøur set fra Sørvágsfjørður.

Bygden Bøur set fra Sørvágsfjørður.

(Foto). Gammel bebyggelse i Bøur.

Gammel bebyggelse i Bøur.

Areal: 3411 ha. – Folketal: 1966: 65, fordelt på 17 husstande; 1960: 82, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 55, håndv. og industri 4, handel og omsætning 4, transport 3, administrative og liberale erhverv 2, andet og uangivet erhverv 2, formue, understøttelse m.v. 12. – Høst af kartofler: 187 tdr. – Kreaturhold: 59 stk. hornkv., heraf 24 køer, 1032 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Bøur (da. Bø, 1350-1400 J Bø, 1584 Bøe), 1966: 33 indb., m. kirke, anløbsbro (anl. 1932), elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft; Gásadalur (da. Gåsedal, 1350-1400 J Gasadal), 1966: 32 indb., m. skole, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, ustabile landingsforhold. Ingen vejforb.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Bøur er opf. 1865 (indv. 19. søndag efter trinitatis) af træ m. skifertag (bygm. Jens Chr. Heinesen, Sørvágur). Hvidtet stengrund, tjæret bræddevæg, hvidmalede vinduer og tagrytter. Jernspir. Malet indvendig. Elektrisk lys og varme 1958. 2 altertavler: 1) Engle på mørk baggrund. 2) Den korsfæstede, antagelig malet af Carl Carlsen 1892. Begge tavler skænket af kongsbonde Heini Zachariasen í Búri. Sølvkalk og -disk. 2 messinglysestager skænket af menigheden. Lysekrone skænket af kongsbonde Ole Jacob Zachariasen niðri í Stovu. Messingdåbsfad. Harmonium ca. 1965. Bibel 1802. Klokke, som stammer fra et skib, der strandede i Urðini ved Miðvágur.

I Gásadalur påvises gårdsanlæg og bønhús, som den mægtige Gæsa fra Kirkjubøur efter sagnet lod opføre, da hun i 1100t. bosatte sig i Gásadalur.

Sverri Dahl antikvar.