Eiði sogn

(Eide sogn). Egen kommune. Ligger på Eysturoy’s nordvestl. del. Østfor ligger Gjógv og Funningur so. Grænsen til disse går langs de højeste punkter af højderyggen, der går i retning nnv.-ssø. I n. når grænsen kysten under Hornfjall. S.for ligger Sund so. langs Marknará til Kvígandalsskarð. Sundini skiller Eysturoy fra Streymoy. Ved n.kysten er der høje klippevægge, dog er kysten n. f. Eiði lav, og her ligger en møl (rullestensstrandbred). N. f. halvøen Kollur står de kendte klippefigurer Risin og Kellingin. Kysten mod Sundini skråner jævnt i havet, enkelte steder m. en lav kystklint. I store træk hælder landskabet mod v., fra højderyggen i ø. mod sundet mod v. På den nævnte ryg ligger nogle af øernes højeste fjelde, fx. Slættaratindur (882 m), Gráfelli (857 m) og Svartbakstindur (803 m). Ved bygden Eiði ligger en lavning (Eiði) mellem halvøen Eiðiskollur og resten af øen. På denne lavning ligger en sø, og noget sydligere finder man i ca. 155 m højde en større, Eiðisvatn. Flere større åer løber mod v. fra de store botne inde i landet. Botnene har ofte fugtig jordbund m. mange mindre søer. Omkr. Eiði findes bjergarten oceanit (ultrabasisk basalt). Landskabet omkr. bygden gennemskæres af mange sprækker og linjer, s. 284 som ved isskuring, der har sat sig kraftige spor i dette område, og erosion danner grundlag for de mange kløfter og sprækkedale. De tre bygder ligger alle ved v.kysten ud til Sundini. Husene i den største bygd, Eiði, ligger samlet i en stor klynge, men en del af den nyere bebyggelse strækker sig n.på til søen. Husene i Svínáir og Ljósá ligger spredt langs vejen Eiði-Oyri.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).
(Foto). Udsigt over bygden Eiði.

Udsigt over bygden Eiði.

Areal: 2971 ha. –Folketal: 1966: 587, fordelt på 149 husstande; 1960: 620, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 251, håndv. og industri 145, handel og omsætning 17, transport 80, administrative og liberale erhverv 19, andet og uangivet erhverv 24, formue, understøttelse m.v. 84. – Høst af kartofler: 405 tdr. – Kreaturhold: 40 stk. hornkv., heraf 32 køer, 1523 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Eiði (da. Ejde, 1350-1400 a Eidi, 1584 Eydde, Eyde), 1966: 534 indb., m. kirke, præstegd. (opf. 1949), mødesal for Plymouthbrødrenes samfund (opf. 1948), skole (opf. 1964-65, arkt. N. P. Hansen og Pauli Andreasen), bibl. (i lejet lok., opret. 1948, 1300 bd.), missionshus (opf. 1934), forsamlingshus (opf. 1906), lægebol. (opf. 1911), sportsplads, filialer af Føroya Banki og Sjóvinnubankin, kommunalt vandværk (anl. 1908, fornyet 1950), elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, loranstat. (opf. 1959), filetfabr. (A/S Nordis), anlægsmole, telf.central og 4 købmandsforretninger; Ljósá (da. Lyså), 1966: 35 indb., elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, anlægsbro for både; Svínáir (da. Svinåer, 1846 Svinaaer), 1966: 18 indb., elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, anlægsbro for både.

s. 285

Der er rutebådforb. til Tórshavn, og rutebilen ad kørevejen Oyri-Funningur-Gjógv passerer so.

Kirken i Eiði er opf. 1880-81 i romansk stil af tilhugne basaltsten (arkt., prof. H. C. Amberg, Kbh.), m. tårn af sten, skifertag. Tårnet kobbertag 1962. Elektrisk lys 1955, varme 1956. Pudset udvendig. Ekstra lecabetonvæg indvendig, opsat for fugt, 1961 (Danberg og Joensen, Tórshavn). Kirkerummet malet 1963. Malede symboler på prædikestol og vægge. Ca. 300 siddepladser. Opsats på alteret m. forgyldt krucifiks, lysestager og klokke, skænket af frimurere i Kbh. Sølvkalk og særkalke 1949. 2 messingalterstager. Lysekronen skænket af menigheden ca. 1900. Døbefont af sten, indskr. I H S, d.v.s. et Jesu-monogram, udf. af stenhugger Johs. Petersen, Mikladalur. Messingdåbsfad, i bunden punslet billede: Bebudelsen. Pibeorgel 1939. Klokke, indskr.: Bochumer Verein. Gussstahl-fabrik 1881. Givet til Kirken i Eide på Østerø fra Frimurere i Kjøbenhavn.

Fra den forrige kirke, som stod andetsteds i bygden, er bev. kalk og disk, messingdåbsfad, altertavle: Nadveren, hænger i sakristiet.

Sverri Dahl antikvar.

På kgd. er bl.a. begr. maleren Niels Kruse, † 1951.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Kollur er der ruin af et vagthus.

I bygden er der rester af et »kastala« fra junkertiden (1500t.-1600t.).

Sverri Dahl antikvar.

I E. so. fødtes 1871 maleren Niels Kruse.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.