Sund sogn

(Sunde sogn). Egen kommune. Ligger på Eysturoy’s v.side ud mod Sundini, der på det smalleste sted kun er 150 m bredt. Mod ø. grænser det op til Funningur so. fra Kvígandalsskarð over de højeste punkter til Knúkur (701 m). Derefter grænser det op til Sjógv so. over Sandfelli, Kelduklettur og langs Breðá til dens udløb i sundet. Kysten er lav og veksler ml. moræneklint, rullestens- og sandstrand. S. f. Oyrargjógv findes i 100-175 m højde en ujævn flade m. fattig bevoksning, og mange steder ses enderne af kantede basaltsøjler stikke frem. Dette er overfladen af den store Eystur-oy-sill (se s. 14). Ude fra Sundini ser man ind på sill-kanten. Den tager sig ud som en markant hammer m. søjleformet basalt. Breiðásandur og Sandaleiti, som før var større sandodder, er nu næsten fjernet af sandsugere. Der findes moræneaflejringer på det lave landområde omkr. Streymurin, det sted hvor Sundini er smallest. Bebyggelsen strækker sig langs kysten og ligger spredt langs vejen Oyri-Eiði, m. agglomerationer ved Oyri og Norðskáli. Oyrarbakki har meget spredt bebyggelse.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 2439 ha. – Folketal: 1966: 274, fordelt på 68 husstande; 1960: 284, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 151, håndv. og industri 41, handel og omsætning 14, transport 29, administrative og liberale erhverv 5, andet og uangivet erhverv 8, formue, understøttelse m.v. 36. – Høst af kartofler: 222 tdr. – Kreaturhold: 36 stk. hornkv., heraf 31 køer, 908 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Norðskáli (da. Nordskåle, 1584 Norder ved Skaalle), 1966: 111 indb., m. kirke, skole (opf. 1898), bibl. (1000 bd.), to købmandsforretninger, anlægsbro for både og telf.central, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft; Oyri (da. Øre, 1350-1400 a Øyri, 1584 Ørre), 1966: 82 indb., m. s. 286 skole (opf. 1930), fabrikken »Garnavirki« (sildegarn og vod), købmandsforretning og anløbsbro, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft; Oyrarbakki (da. Ørebakke), 1966: 81 indb., m. anløbsbro, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft.

Der er rutebådforb. til Tórshavn og rutebil ad vejen Oyri-Eiði-Gjógv.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Norðskáli er opf. 1931 (indv. 10/1 1932), af beton m. tårn, forkirken i tårnrummet og over denne orgelloft (arkt. H. C. W. Tórgarð, Tórshavn). Sakristi. Rødmalet asbesttag. Hvidpudset udvendig, malet panel indvendig og tøndehvælv. 180 siddepladser. Elektrisk lys og varme ca. 1956. Altertavle: Den fortabte søn, Lukas 15,20, malet af Ellen Hofman-Bang; gave fra jy. provster. Sølvkalk og -disk, -oblatæske, -kande og -dåbsfad, udf. 1931, skænket af sgpr. Fibiger Jensen 1932. Metalkrucifiks. Ukendt giver. 2 messingalterstager, 2 trearmede malmlysestager, 2 lysekroner og 5 lampetter, 1932. Messehagel syet i Tórshavn. Klokke, støbt i Ystad 1931. Indskr.: Í gleðihátíð, á sorgarstund / eg øllum bjóði á Harrans fund.

Sverri Dahl antikvar.

Sund so. blev 1/1 1944 udskilt fra Eiði so.