Fugloy sogn

(Fuglø sogn). Egen kommune. Udgøres af øen Fugloy, den østligste af Færøerne. S.f. ligger Fugloyarfjørður. Øen har et kredsformet omrids m. to indskæringer, Hattarvík mod s. og Skarðsvik mod n. Det meste af ø.-, n.- og v.kysten er stejlt, højt forbjerg, medens s.kysten er noget lavere. Der er fuglebjerge på øens n.kyst. Ø.-for ligger den fritstående klippe Stapi (Bispen), der er Færøernes østligste punkt. Under Norðberg ligger en stor ur, Urðin Mikla. I retning nv.-sø. strækker en højderyg sig over øen. Klubbin, som er øens højeste punkt, ligger på denne rygs nordvestl. ende. Ø. f. højderyggen ligger en lavning m. bugterne Hattarvík og Skarðsvík, og videre mod ø. skråner terrænet jævnt op mod Eystfelli (448 m). En transgressiv sill gennemskærer øen (se s. 14). Husene i øens to bygder ligger samlet, i Hattarvík i to bylinger, i Kirkja i én. Landingsforholdene ved begge bygder er vanskelige.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 1118 ha. –Folketal: 1966: 113, fordelt på 27 husstande; 1960: 140, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 98, håndv. og industri 2, handel og omsætning 3, administration og liberale erhverv 1, formue, understøttelse m.v. 36. –Høst af kartofler: 110 tdr. – Kreaturhold: 22 stk. hornkv., heraf 18 køer, 779 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Hattarvík (da. Hattervig, 1584 Hatteruigh), 1966: 45 indb., m. kirke, skole (opf. 1925), en købmandsforretning og 5 kongsgde, landingsplads, ingen el-forsyning; Kirkja (da. Kirke, 1584 Fugløe att Kircke), 1966: 68 indb., m. kirke, skole (opf. 1866), mødesal for Plymouth-brødremenigheden, en købmandsforretning og radiotelefon, landingsplads, ingen el-forsyning.

Der er hvide blinkfyr på Eystfelli og Stapi, henh. en 8 m høj gittermast og et hvidt, rundt skab m. rødt bælte. Der er ruteforb. 4 gange ugl.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Hattarvík er opf. 1899 af sten med tag af bølgeblik (bygm. P. C. Johannesen, Tórshavn), pudset og hvidtet udvendig og indvendig. På alteret et krucifiks, skænket af degn Elias Petersen.

s. 301

Kirken i Kirkja er opf. 1933 (indv. 6. søndag efter påske 1933) af tømmer på kampestensgrund, m. græstørvtag, nu udskiftet m. aluman (arkt., ing. Louis Zachariasen, Tórshavn), 20 × 10 alen, udvendig sorttjæret, indvendig bejdset panel. Korskranke m. udskæringer, ml. kor og skib. Altertavle: Jesus vandrer på søen; malet af S. E. Joensen Mikines, skænket af amtslæge J. Zachariasen, Tórshavn. 2 alterstager, skænket af kongsbonde A. Weihe, Selatrað.

Kirkja har navn af, at der, sikkert siden middelalderen, har ligget en kirke her. Kirkestedet blev for ca. 150 år siden flyttet til Hattarvík.

DD

På øen findes en Gullheyggjur (guldhøj).

Sverri Dahl antikvar.