Hvannasund sogn

(Kvannesund sogn). Egen kommune. Dette sogn deles i to dele af sundet Hvannasund, der ligger mellem Viðoy og Borðoy. Området på Borðoy’s østl. del grænser op til Klaksvík so. Området, der ligger på Viðoy’s sydvestl. del, grænser op til Viðareiði so. S. f. Viðoy ligger Svínoyarfjørður. Kystlandet ud til Hvannasund er på begge sider jævnt, stejlt skrånende, på de sydl. dele af begge øer m. kystklint af varierende højde, ved selve sognegrænsen dog som ret højt forbjerg. På de nordligste dele af Borðoy finder man ligeledes forbjerge. Ved s. 299 de lave kyster ved Hvannasund og Nor‡epil er der rullestens- el. sandstrand og flere steder lave moræneklinter. Sandoyri n. f. Hvannasund er en sandtange, der stikker ud i sundet. Medens sognedelen på Viðoy udgøres af v.vendte, regelmæssige skråninger, så er Borðoy’s ø.vendte del præget af botner, der ligger side om side i hele øens længde. De højeste punkter nås på Lokki (755 m) på Borðoy og Enni (651 m) på Viðoy. I botnerne på Borðoy samles mange små vandløb til større åer, medens der på Viðoy-delen kun findes mindre vandløb. I botnerne finder man flere steder flader m. myr. Fra botnen over Norðtoftir går en vejtunnel til Borðoy’s v.side. Norðtoftir og Depil er meget små bygder m. kun et par huse. Nor‡epil ligger, hvor sundet er smallest, og bebyggelsen strækker sig langs dette. Lige overfor ligger bygden Hvannasund på Viðoy. Dens huse ligger i en langstrakt klynge langs sundet. Ved Fossá står endnu huse, men de er ubeboede. På Borðoy’s nordligste del ligger Múli, en lille bygd, hvis huse ligger i en klynge. Kysten ved denne bygd er stejl, og derfor er bådehusene placeret en km s. f. bygden, hvor kystforholdene er noget bedre.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 3300 ha. –Folketal: 1966: 294, fordelt på 59 husstande; 1960: 291, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 221, håndv. og industri 8, handel og omsætning 9, transport 22, administration og liberale erhverv 5, andet og uangivet erhverv 6, formue, understøttelse m.v. 20. – Høst af kartofler: 48 tdr. – Kreaturhold: 23 stk. hornkv., heraf 21 køer, 946 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Hvannasund (da. Kvannesund, 1584 Quande sand, Quannd sanndt, 1600 Quanndesund), 1966: 138 indb., m. kirke, skole, danselokale, 2 købmandsforretninger, 4 kongsgde, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, 2 anløbsbroer; Norðtoftir (da. Nordtofte, 1584 Tofftum), 1966: 16 indb., m. 1 kongsgd., elektricitet fra S.E. V., kombineret vand- og maskinkraft, primitive s. 300 landingsforhold; Depil (da. Deble, 1584 Deble), 1966: 11 indb., m. 1 kongsgd., elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, primitive landingsforhold; Nor‡epil (da. Norddeble), 1966: 115 indb., m. kirkegård, skole, baptistforsamlingshus (opf. 1935), danselokale, 2 købmandsforretninger, filetfabrik, telf.central, 2 anløbsbroer, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft; Múli (da. Mule, 1350-1400 j Mula, 1584 Mulle), 1966: 14 indb., m. landingsplads, elektricitet fra S.E.V., motorværk.

Vejforb. m. tunnel Depil-Árnafjørður-Ánir til Klaksvík. Rutebådforb. m. Klaksvík 4 gange ugl.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Hvannasund, der fuldførtes 1949 (indv. 1949), er af beton, udvendig hvidtet, indvendig umalet træpanel og tøndehvælv (arkt. H. C. W. Tórgarð, Tórshavn). Centralvarmeanlæg 1949. Elektrisk lys.

Hvannasund blev i beg. af 1800t. ødelagt af fjeldskred. Fra bygden flygtede folk ved overfald op i Borgin, et næsten utilgængeligt sted.

I bygden Depil ses tomten af et lille bønhús, og der skal være rester af et lille hus, hvor spedalske blev interneret i middelalderen.

Sverri Dahl antikvar.

Litt.: se s. 222.