Skálavík sogn

(Skålevig sogn). Egen kommune. Det ligger på Sandoy’s østl. del og grænser op til Sandur so. mod vest. S.for ligger Húsavík so. Grænsen til dette går fra sammenløbet af Tvífaldará og Rættá, og langs sidstn. til Lítlavatn. Herfra går den videre ø.på mod Heiðafjall og går i kysten sø. f. dette. Kysten varierer ml. stejl klippekyst og fladere strande m. rullesten el. ur. Denne sidste type forekommer ved Borgarsandur, Hvalnes og i Skálavík. Øens østl. pynt, Skálhøvdi, er et højt forbjerg. Gennem so. går en højderyg i retning nv.-sø. m. Sandoy’s højeste punkt Tindur (479 m). Tre større åer løber mod ø. i sognet: Breiðá, Núpsá og Stórá. Denne sidste løber gennem bygden Skálavík. Rættá og Tvífaldará løber mod s. og v. i den vestl. del af sognet. De s.vendte skråninger ved Tvífaldará er lyngbevoksede. Bebyggelsen, bygden Skálavík, ligger i en bred, ø.vendt dal. Der er flere bylinger, og de ligger meget spredt.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 2910 ha. – Folketal: 1966: 234, fordelt på 57 husstande; 1960: 246, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 176, håndv. og industri 14, handel og omsætning 13, transport 13, administrative og liberale erhverv m.v. 3, formue, understøttelse m.v. 27. – Høst af kartofler: 376 tdr. – Kreaturhold: 67 stk. hornkv., heraf 50 køer, 1955 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygden: Skálavík (da. Skålevig, 1350-1400 J Skalavik), 1966: 234 indb., m. kirke, skole (opf. 1898, udv. 1965), forsamlingshus, elektricitet fra S.E.V., maskinkraft fra Sandur, 2 købmandsforretninger, anlægsmole for mindre fartøjer og landingsplads for både; kongsgden Dalsgarður (1584 Hiem aa dall).

Rutebåden Tórshavn-Suðuroy anløber Skálavík.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken er opf. 1891 (indv. 6/9 1891) af sten m. tag af næver og grønsvær, fra 1957 af aluminium og grønsvær. Elektrisk lys og varme 1965. Altertavle: Nadveren, skænket af lagmand Jacob Joensen og hustru Christin, datter af præsten Clemens Laugesen Follerup (se s. 324). Jacob Joensen var søn af lagmand Joen Poulsen, Oyri (Jógvan á Oyri). På rejse til Danmark i faderens ærinde døde han, men havde under sit ophold i Danmark købt denne altertavle, som sen. kom til Skálavík kirke. Givernes navne er påmalet rammen. 4 relieffer skåret i træ af kongsbonde Trond Petersen (Tróndur á Trøð, Skálavík), forestillende apostle og Biliam m. æslet. Pibeorgel 1929.

Den forrige kirke stod i den gl. kgd., á Mølini. Den var tækket m. halm og grønsvær, havde muldgulv, undt. i koret. Bønderne i Dalsgarður havde ret til begravelse i koret. Den sidste, man ved begr. der, var kongsbonde Rasmus Poulsens hustru, datter af præsten Kristoffer Møller og hustru madam Anna »Illa Anna«, Kvívík.

I so. findes en Ketils-grótheyggjur, hvor store skatte skal være gemt (se s. 190).

Sverri Dahl antikvar.

s. 328
(Foto). Parti fra bygden Húsavík.

Parti fra bygden Húsavík.