Års herred

Sognene: Haverslev, Brorstrup, Ravnkilde, Skivum, Giver, Blære, Ejdrup, Års, Havbro, Ulstrup, Vester Hornum, Hyllebjerg, Flejsborg, Overlade, dele af Binderup (Gislum h.) og Gundersted (Slet h.) so.

Års herred omgives af Hindsted og Gislum hrdr., Bjørnsholm bugt, Slet hrd., Sebber sund samt Hornum hrd., og det strækker sig fra Ravnkilde i ø. til Bjørnsholm i v. og fra Halkær i n. til Års i s. Grænsen til Gislum hrd. dannes på en lang strækning af Trend å, til Hindsted hrd. af Simested å, til Hornum hrd. af Sønderup å, mens Bjørnsholm å og Vidkær på mindre strækninger danner skel til Slet hrd. Jævnt terræn findes især mod v., omkr. Overlade, og ved Års, men i øvrigt præges terrænet af sandede af bakker, hvorpå lyngen tidl. havde stor udbredelse.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets samlede areal udgør 31.904 ha, deraf landbrugsareal 26.323 ha og vandareal 166 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 14.466 indb. fordelt på 4088 husstande (1801: 3417, 1850: 5084, 1901: 9485, 1930: 13.283). – Husdyrholdet var juni 1958: 2872 heste, 30.234 stk. hornkvæg (her-12.652 malkekøer), 47.769 svin og 163.388 høns.

I kirkelig henseende udgør Års hrd. (bortset fra Overlade so., der hører til Slet hrd.s provsti) sa. m. Gislum hrd. et provsti under Viborg stift, Års og Gislum hrdr.s provsti, hvortil også hører Gundersted so. af Slet hrd.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Års herred. Herredet nævnes ikke i ValdJb., medmindre det skulle være identisk med Hornøgheret. Det omtales første gang 1345 og kaldtes i ældre tid Arsogh. Det er vel ikke usandsynligt, at det er opstået mellem 1231 og 1345 ved sammenlægning af sogne fra Slet hrd., Hornum hrd., muligvis også Gislum hrd. 15/11 1687 blev det lagt sammen med Slet hrd. og Løgstør birk, og Ål birk blev forenet med denne jurisdiktion. Dele af Torstedlund og Albæk birk kom hertil 8/3 1814. Ved bekendtgørelse af 26/5 1885 blev Giver, Skivum, Blære, Ejdrup, Sebber og Store Astrup so. fra 1/4 1886 overført til Hornum hrd. Fra 1919 blev jurisdiktionen til retskreds nr. 65 og politikreds nr. 47. Fra 1927–43 var den forenet med retskreds nr. 66, Nibe købstad og Hornum hrd. Fra 1956 er retskredsens nr. 72, og s.å. blev Lovns, Alstrup, Ullits og Fovlum so. overført hertil fra retten i Hobro.

I Brorstrup so. nævnes 1769 en del høje på præstegårdens grund, »af hvilke nogle kaldes Tinghøjene, hvor i gamle dage er holdt ting«. Stedet ligger dog yderst afsides i hrd. O. 1680 blev tinget holdt i Års by ved kirkegården. 1687 blev det bestemt, at det skulle være i Hornbæk, Oudrup so., (Slet hrd.). 1743 var tingstedet i Løgstør.

Års hrd. var fra middelalderen en del af Ålborghus len, fra 1660 Ålborghus amt og fra 1793 Ålborg amt.

Hrd. har altid hørt til Viborg stift. Indtil 1812 var det et provsti for sig, derefter blev det en del af Års, Slet og Gislum hrdr.s provsti, men blev fra 1/1 1864 et særligt provsti sammen med Gislum hrd.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb., udg. af Svend Aakjær. II. 1926–43. 36f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 258f. Hans Knudsen smst. 4. Rk. III. 1917–1919. 386.